Heiskontrollen ber om avstenging ved Lille-Børøya barnehage

love24.no logo notiser

Heiskontrollen ber Hadsel kommune vedta avstening av heisen hos Lille-Børøya barnehage på Stokmarknes dersom ikke feil og mangler blir rettet.

Det går fram av en henvendelse fra Heiskontrollen for Nordland, Troms og Finnmark til Hadsel kommune.

– Norsk Heiskontroll ved kontrollør Idar Sareussen foretok 05.04.2016 periodisk kontroll av løfteinnretning NINR. 1 1866 01689. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2014 og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggteknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Etter kontrollen ble det påpekt en rekke mangler som også har blitt påpekt ved tidligere kontroller. Vi ber derfor kommunen gi pålegg om utbedringer i henhold til vår rapport og å vedta avstenging av heisen dersom rapporten ikke blir tatt til følge.

Lille-Børøya barnehage på Stokmarknes har også fått brevet fra Heiskontrollen.