Hadsel-mann kan bli Venstre-topp

En Hadsel-mann er nominert som toppkandiat for Nordland Venstre på fylkestinget.

Det er Arne Ivar Mikalsen som lørdag ble nominert til førsteplassen for Nordland Venstre til Nordland fylkesting lørdag.

Arne Ivar Mikalsen sitter i Venstres Sentralstyre, og var partiets stortingskandidat i Nordland (2013). Han er utdannet Samfunnsviter og jobber til daglig med voksenopplæring. Han sitter på Fylkestinget i Nordland, samt formannskap og kommunestyret i Hadsel kommune. Mikalsen har vært leder av Nordland Venstre, og sitter i styret i fylkeslaget.