Godtroende NAV-klient tapte på industrieventyr i Vesterålen

vesterålen tingrett

Den godtroende NAV-klienten arbeidet hos det lovende industriselskapet i Sigerfjord, og lånte selskapet 1,1 millioner kroner. Det kan han angre på i følge en dom fra tingretten.

I en dom fra Vesterålen tingrett er gründerne Stein Tjønsø og Svein Tjønsø frifunnet i et søksmål fra en NAV-klient som arbeidet for dem – i selskapet Viking Composite AS – som senere gikk konkurs.

Da NAV-klienten etter en stund angret at han hadde lånt 1,1 millioner kroner til bedriften, fikk han 800.000 kroner tilbakebetalt fra selskapet. De resterende 300.000 må klienten anse som tapt i følge dommen i Vesterålen tingrett.

I utgangspunktet hadde NAV-klienten, som etter hvert fikk arbeide i bedriften som en del av opplegget i NAV, tenkt å skyte de 1,1 millioner kroner som aksjekapital i bedriften, som i utgangspunktet hadde en aksjekapital på 102.000,-. Da han senere angret seg uten at det var inngått noen avtaler, ba han om at pengene måtte gjøres om til lån til bedriften. Senere skrev han til bedriften og ba om at hele beløpet måtte tilbakebetales.

Vesterålen tingrett slår fast at NAV-klienten var klar over at selskapet hadde dårlig finansiell situasjon da han lånte ut pengene sine. Han hadde også fått kunnskap om at selskapet hadde gode muligheter for å produsere avfallskonteinere til Brasil. Retten slår fast at denne kontakten var reell.

– Det er ikke godgjort at saksøker ble forledet eller at viktige opplysninger om firmaets økonomi ble hold tilbake på det tidspunkt da han foretok innbetalingene til selskapet, mener tingretten. Det var senere ikke likvider i selskapet til å betale tilbake hele lånet. De saksøkte frifinnes og har krav på å få sine saksomkostninger på 109.000 kroner dekket av saksøker innen 14 dager, heter det i dommen fra Vesterålen tingrett.