Merdeanlegg for levendelagring av torsk på plass på Melbu

Norway Seafoods på Melbu startet i dag de fysiske forberedelsene i Melbu havn for lagring av levendefanget torsk til filetproduksjonen ved anlegget. Store merder ligger til kai og er nå klar for montering.

Allerede torsdag kveld kom to anleggsbåter til Melbu, med utstyret for levendelagring av torsk på slep. Anlegget eies og drives av Myre havbruk i Øksnes.

– Som en satsing mot større, stabil og helårlig produksjon har Norway Seafoods AS gjort utredninger rundt mellomlagrin og akklimatisering av torsk. Potensialet til dette konseptet vil være at anlegget oppnår bedre forutsigbarhet i råstoffsituasjonen, som igjen bidrar til økt produksjon og sysselsetting. Anlegget må i dag permittere store deler av året som konsekvens av dårlig vær og variable landinger. Mellomlagring og akklimatisering av torsk vil bidra til at råstoffsituasjonen blir utjevnet store deler av året, samtidig som råstoffkvaliteten heves, skrev Martin Rasmussen i søknaden til Kystverket i Nordland.

Les også: