Bedre rutiner etter tilsyn med Andøy kommune

sykehus ambulanse utrykning
Illustrasjonsfoto.

Under visse forutsetninger har Fylkesmannen i Nordland kommet til at han skal avslutte en tilsynssak med Andøy kommune.

Det er etter at Statens Helsetilsyn i fjor høst ba Andøy kommune gå gjennom sine rutiner at fylkesmannen etter hvert ble koblet på saken. Tilsynet var kritisk til kommunens helserutiner knyttet til blant annet pasienter med blodpropp.

Sikrer pasienter

Andøy kommune har siden lagt fram en redegjørelse overfor Fylkesmannen i Nordland. Der har de beskrevet tiltak iverksatt for å sikre at pasienter som er særlig utsatt for blodpropp får en faglig forsvarlig oppfølging og behandling, samt at kommunen har fulgt opp rutinene og sikret at de blir fulgt.

– Forutsatt at rutineendringene sikrer at høyrisikopasienter får legetime samme dag, finner vi systemet forsvarlig, skriver fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland.