Hvem fortjener næringsprisen for kvinner?

kvinner pris næringspris nordland fylke

Nå kan alle foreslå kandidater til Nordland fylkeskommunes nærings- og nykomlingspris for kvinner 2016. Fristen er 1. februar 2017.

– Gjennom henholdsvis nærings- og nykomlingsprisen ønsker Nordland fylkeskommune å medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer. Vi ønsker å stimulere kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV). Hun oppfordrer  alle med gode kandidater til prisene om å sende inn forslag før tidsfristen ved utgangen av januar.

Bedriftsetablering

Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige.

Nykomling

Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god.

Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-.