Foreslår å avlyse bygging av miniboliger på Melbu

I en innstilling til styret i Hadsel Eiendom KF foreslås det at den planlagte byggingen av miniboliger i Lyngveien 16 på Melbu skal kanselleres.

Den kommunale tomta har stått tom etter en brann for en del år tilbake. I fjor høst fikk foretaket tillatelse til å bygge flere miniboliger for vanskeligstilte på tomta.

Nå mener imidlertid Hadsel Eiendom KF at de har nok boliger for vanskeligstilte på Melbu. Tomtas størrelse og utformingen av andre boliger i området tilsier at den er dårlig egnet til formålet det er søkt byggetillatelse for.

Siden da har To-To Eiendom AS kommet med en forespørsel om å få kjøpt tomta. Denne forespørselen er videresendt til Hadsel kommune.

– Hadsel Eiendom bør avlyse byggetillatelsen og sette opp miniboliger på et mer egnet sted. Tomten skal da selges dersom Hadsel kommune ønsker det, står det i innstillingen til styremøtet som avholdes 10. oktober.