Får ikke bygge nærmere nabo på Søndre

Hadsel rådhus, Hadsel kommune, Stokmarknes

En boligeier har fått avslag på sin søknad om å bygge ut sin bilig nærmere enn fire meter fra nabogrensen.

I følge et vedtak i Hadsel kommune av 8. mars i år viser fagleder for plan og miljø i Hadsel kommune, Bjørn Atle Nilsen, til at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn fire meter dersom nabo samtykker til dette.

– Nabo har kommet med merknader til nabovarsel og godkjenner ikke avstand nærmere enn fire meter for omsøkte tilbygg. Saksbehandlingsgebyr ihht. Hadsel kommunes gebyrregulativ er kr. 2000 for avslåtte søknader. Imidlertid blir ikke dette fakturert i denne sak da det tiltakshaver har fått beskjed av kommunen om å søke dispensasjon.