Fagforening vil ha oljefrie soner utenfor LoVeSe

8
Foto: Harald Pettersen