Enormt behov for vedlikehold i Hadsel

Melbu barnehage
Melbu barnehage.

Etterslepet for vedlikehold og behov for oppgraderinger på kommunale bygninger i Hadsel kommune er enormt, samlet på cirka 216 millioner kroner.

Det går fram av sakspapirene som skal til behandling i Komité for helse i Hadsel kommune.

Helsebygg
Vedlikeholdsetterslepet beskriver hva som må til for å holde bygningene i drift, ikke for å utvikle eller løfte bygningsmassen til et høyere nivå. Etterslepet er fordelt på de ulike bygningstypene. Størst er etterslepet på helsebygg, hvor oppgraderingsbehovet er på i overkant av 100 millioner kroner.

Skolebygg
For skolebygg er behovet ca 65 millioner kroner, mens det for administrasjonsbygg er 37 millioner kroner. For idrettsbygg er etterslepet cirka 8 millioner kroner, mens det for barnehage – bare Melbu barnehage – er 700 000 kroner.