Enda mer overbevist om at trålerpliktene må fjernes

131
Fiskeriminister Per Sandberg frp

Fiskeriminister Per Sandberg er om mulig enda mer overbevist om at fjerning av trålerpliktene vil gi hele Nord-Norge et betydelig løft.

Lofotposten kan fortelle at fiskeriministeren var i Svolvær i helga, hvor han åpnet VM i skreifiske samt at han fikk med deg et møte i det lokale partilaget.

Etter at forslaget om å fjerne trålerpliktene ble lagt fram, har han etter å ha hørt motargumentene blitt enda mer overbevist om at pliktene må fjernes.

– Å fjerne disse pliktene vil gi et betydelig løft for Nord-Norge. Jeg har lest gang på gang Lerøy sine reaksjoner og også hatt møte med dem. De som ønsker å investere i sjømatindustrien og som i 2017 legger ned anlegg, det tror jeg ikke noe på. Det gjenstår å se, jeg som politiker kan ikke vedta det. Men jeg stiller meg sterkt tvilende til det. All industri vi bygger opp nå har vi behov for i framtida, sier han på møtet i følge Lofotposten.