En person i trafikkulykke

197
sykehus ambulanse utrykning
Illustrasjonsfoto