De siste trærne på plass i Melbu allé

Alléen på Melbu er nå komplett fra sjø til fjell, etter at de siste trærne av sorten svenskasal nå er på plass nederst i Chr. Frederiksens gate.

Etter at de siste trærne nå er på plass har Melbu fått en mer eller mindre helt ny allé, der samtlige av de gamle trærne av sorten svensk asal ble hugget i fjor sommer. Melbus befolkning ser med andre ord nå en total foryngelse av alléen, som strekker seg fra nederst i Christian Frederiksens gate til øverst i Maren Frederiksens alle.

Melbu kan nå smykke seg med det som trolig er den lengste alleen i landsdelen. Vi har nå vært ute og målt alléen og kan konstatere at de to komplette rekkene med svenskasal faktisk måler over 500 meter.

Dermed er området fra Hovedgården ned til sjøen komplett beplantet med en helt ny alle, som på mange måter er unik i landsdelen. Det var leder av tidligere Melbo bygningskommune, P. A. Kvaal, som hadde ansvaret for å anlegge den første alléen på 1920-tallet. Allén ble i sin tid sett på som en kuriositet i nord.