Bladet Vesterålen støtter tunell på lederplass

Under tittelen «Tunnelsyn og kikkert» har Bladet Vesterålen tatt stilling for tunell under Hadselfjorden, og det bør kunne skje uten at det knyttes til prosessen med kommunesammenslåing.

«Det er lett å se for seg effekter som et større og mer attraktivt arbeidsmarked, og dessuten økt samarbeid både i fiskerinæring og mekanisk industri, såvel som i andre næringer. En tunnel vil også kunne bety bedre sykehustilbud for flere.

Vurderingene rundt å erstatte kortbaneflyplassene i Vesterålen og Lofoten med en felles storflyplass er også spennende, og kan ha stor betydning i et samfunnsregnskap.

Regionrådene både i Vesterålen og Lofoten bør kunne samles om å sette Hadselfjordtunnelen tungt på dagsordenen allerede nå, for å forberede neste rullering av Nasjonal Transportplan. Det burde man ikke trenge noen storkommune-utredning for å få til», skriver Bladet Vesterålen på lederplass.