Bilfører stoppet med narkotika i kroppen

politi kontroll up bilbelte
(illustrasjonsfoto)

Politiet brukte onsdag et narkometer for å avsløre en bilfører som kjørte samtidig som han hadde narkotika i kroppen.

Det var under en politikontroll på Sortland at den narkotikapåvirkede bilføreren ble avslørt. Politiet anmelder saken og oppretter straffesak der kjøring i ruspåvirket tilstand er en mulig siktelse og tiltale for Vesterålen tingrett.

På den avslørte bilføreren ble det også funnet en mindre mengde narkotika.