Bileiere ilagt gebyr for feilparkering

sykkel parkering bil veiskilt