Bileiere ilagt gebyr for feilparkering

8
sykkel parkering bil veiskilt