Bil kjørte av veien på Frøskeland

vei veiskilt glatt føre bil

En personbil kjørte av veien på Frøskeland, Øksnes, fredag ved 20-tiden.

Midtre Hålogaland politikammer meldte at nødetatene var på vei. Det er ikke meldt om skadede i forbindelse med utkjøringen på Frøskeland.