Beslagla førerkort på Børøya

375
Illustrasjonsfoto.