Beslagla førerkort på Børøya

371
Illustrasjonsfoto.