Hva vil AP med Lofoten og Vesterålen?

ørjan robertsen love petro
Ørjan Robertsen, LoVe Petro

Det anslås at olje- og gassressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har en verdi på flere hundre milliarder kroner. Det blir arbeid til mange av slikt. For oss som bor i Lofoten og Vesterålen er det viktig at eventuell petroleumsaktivitet i området skaper lokale ringvirkninger.

  INNLEGG   Av Ørjan Robertsen | Lofoten og Vesterålen Petro

Mange i Lofoten og Vesterålen har lenge kjempet for å få gjennomført en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Statoil, som står for 80 prosent av aktiviteten i nord, beskrev i sin industriskisse for Nordland VI, VII og Troms II store lokale investeringer i infrastruktur, nye arbeidsplasser for fagarbeidere og unge med høyere utdanning og inntekter til kommunene i form av eiendomsskatt.

Ungdommen er vår største eksportartikkel

Dette passer godt med tanke at ungdommen er vår største eksportartikkel. En konsekvensutredning vil gi svar på om petroleumsaktivitet lar seg forene med andre viktige næringer, som fiskeri, reiseliv og hensynet til miljøet.

…ikke vil skape utbyggingsløsninger og nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen

Arbeiderpartiet går til valg på et kompromiss. Partiet åpner kun for konsekvensutredning av havområdene rett sør for Lofoten, Nordland VI. Da forslaget ble lansert uttalte leder, Jonas Gahr Støre med reine ord at petroleumsaktiviteten i dette området ikke vil skape utbyggingsløsninger og nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen, men bygge på eksisterende løsninger som blant annet. inneholder forsyningsbasen i Sandnessjøen.

…kan Arbeiderpartiet sette en effektiv stopper for en helhetlig utbyggingsløsning

Ved å hindre konsekvensutredning av de øvrige områdene, Nordland VII og Troms II, kan Arbeiderpartiet sette en effektiv stopper for en helhetlig utbyggingsløsning, slik Statoil har beskrevet. Det vil frarøve Lofoten, Vesterålen ringvirkninger som beskrevet i Statoils industriskisse. Da blir det lite igjen å kjempe for, for oss som bor her. Ønsker virkelig Arbeiderpartiet at Lofoten og Vesterålen ikke skal få noe av fordelene og ringvirkningene av olje- og gassaktivitet utenfor egen kyst.

Vi har tidligere utfordret Jonas Gahr Støre til å gi oss svar på om Lofoten og Vesterålen ikke kan forvente seg ringvirkninger, dersom Arbeiderpartiets løsning får gjennomslag. Vi håper avklaringen kommer før vi går til urnene den 11. september.