Annleggsmaskinene i gang på Torodden

torodden

Anleggsmaskinene var onsdag i fullt arbeid med å fylle ut tomta på Torodden, øst for moloen hvor foreløpig to blokker skal bygges.

Området har mulighet for bygging av en blokk til, som vil komme nord for de andre blokkene; nærmest Rema 1000.

Entreprenøren har lenge ventet på endelig godkjennelse for utfylling i sjøen vest for Moloen ved Torodden. Nå skal alle papirene for utfyllingen være i orden.

Massene kommer fra Hadsel Maskins steinbrudd ved Hadsel.